Current Articles

Diploma’s DELF

23 January 2015

Afgelopen schooljaar hebben 6 leerlingen aan het examen DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) niveau A2 meegedaan om een officieel internationaal erkend Frans diploma te behalen. Onder begeleiding van hun docenten, de heer Bruggemann en mevrouw Verweij hebben zij geoefend voor de 4 verschillende vaardigheden die getoetst werden; lezen, luisteren, schrijven en spreken. Alle 6 zijn met ruime punten geslaagd! Donderdag 22 januari hebben we de diploma’s aan de geslaagden uitgereikt. Ook dit schooljaar zijn er weer leerlingen aan het oefenen voor het examen niveau A2 en zelfs voor niveau B1!

  

 

 

RSG Levant opnieuw bij de beste scholen van Nederland!

16 January 2015

Waar slagen leerlingen snel en met hoge eindexamencijfers? Welke scholen tellen weinig zittenblijvers? Ook dit jaar heeft het weekblad Elsevier alle scholen vergeleken. RSG Levant blinkt uit in dit jaarlijkse Elsevier-onderzoek. De mavo-afdeling (vmbo-tl) behoort voor de vijfde keer op rij tot de beste van het land. Bijzonder, omdat geen enkele vmbo-school dit vijf keer heeft gepresteerd. De lijst die door RTL Nieuws is gepubliceerd onderstreept dit door RSG Levant een 9 te geven. Naast dat er gekeken wordt naar de eindexamencijfers en aantal zittenblijvers is een van de criteria of de school erin slaagt om leerlingen kansen te bieden. RSG Levant heeft dit hoog in het vaandel staan: waar mogelijk wordt gekeken wat een leerling wel kan en worden de talenten van leerlingen gestimuleerd. ‘De RSG heeft een sterk docententeam. We kennen iedere leerling en geven waar nodig extra ondersteuning’, aldus Frank Ellenbroek en Richard Hagenaar, teamleiders van deze afdeling. ‘Deze combinatie werkt voor ons en blijven we verder ontwikkelen.’

 

 

Succesvolle masterclass op RSG Slingerbos door Pasi Sahlberg

08 January 2015

Pasi Sahlberg is een toonaangevende Finse onderwijswetenschapper die overal in de wereld wordt uitgenodigd. Op 7 januari jl. heeft hij zijn visie op leren gedeeld in een masterclass, georganiseerd door het Veluws Onderwijs Verband, in het auditorium van RSG Slingerbos. Hij heeft op een inspirerende en interactieve manier aanvullende en nieuwe inzichten op Finnish Lessons gepresenteerd en de deelnemers aangezet om te reflecteren op de verschillende rollen in de school.
Op de Veluwe werken vier openbare besturen/scholen samen in het Veluws Onderwijs Verband, te weten Stichting Proo, RSG Slingerbos | Levant, RSG N.O.- Veluwe en Van Kinsbergen college VO. Het VOV is een inspiratiebron voor openbare scholen op de Veluwe om kennis te genereren en te ontwikkelen, en om ervaringen te delen via lezingen, miniconferenties en debatten. Het VOV heeft als doel om van elkaar te leren, goede voorbeelden te delen en scholen met elkaar te verbinden. De masterclass op 7 januari jl. heeft zijn doel bereikt. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij zo’n 80 schoolleiders, teamleiders, docenten en andere onderwijsbetrokkenen van verschillende scholen aanwezig waren.

 

Spieren voor Spieren actie Sportbrugklassen RSG Slingerbos|Levant

19 December 2014

In de afgelopen periode hebben de eerstejaars van de sportklas van RSG Slingerbos|Levant een spinningclinic gevolgd bij Sportcentrum Iedema en bij Bodyplan in Zeewolde. Voor deze leerlingen is het heel vanzelfsprekend dat ze kunnen sporten, echter voor kinderen met een spierziekte (circa 20.000 kinderen in Nederland) is dat niet zo gewoon. Onder het motto “gezonde spieren inzetten voor zieke (kinder)spieren”, hebben de sportbrugklassen van RSG Slingerbos|Levant de spinningclinic gekoppeld aan een goed doel, te weten de Stichting Spieren voor Spieren. Deze stichting zet zich voor deze spierzieke kinderen in en heeft als doel om de kwaliteit van het leven van kinderen met een spierziekte te verbeteren (d.m.v. Spieren voor Spieren Kindercentrum Utrecht, SMA-expertisecentra, steunen wetenschappelijk onderzoek, leveren sportrolstoelen etc.). Doel van de sportklasleerlingen was om tijdens de spinningclinic een hartslag van 200 slagen per minuut te halen. De sportklasleerlingen hebben maar liefst € 3.500,- bij elkaar ‘gespind’ voor Spieren voor Spieren. Dit mooie bedrag is vrijdag 19 december uitgereikt aan Joyce en Sebastian Klarenbeek die de cheque namens de stichting Spieren voor Spieren in ontvangst hebben genomen. Namens de stichting heeft Sebastian een mooie prijs uitgereikt aan de leerling met het hoogst ingezamelde bedrag, Mike van Thiel. Volgend schooljaar zal deze ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’-actie ook weer onderdeel zijn in het programma van de sportbrugklassen van RSG Slingerbos|Levant.

 

Informatie-avonden en Open Huis

18 December 2014

RSG Slingerbos | Levant locatie Slingerbos, Eisenhowerlaan 59 Harderwijk
Dinsdag 9 december 2014 om 19.30 uur: informatie-avond ouders groep 8
Donderdag 8 januari 2015 om 19.00 uur: informatie-avond tvwo, sportklas en Technasium voor leerlingen groep 8 en ouders
Dinsdag 13 januari 2015 vanaf 18.30 uur: Open Huis

RSG Slingerbos | Levant locatie Levant, Horsterweg 192 Zeewolde
Donderdag 11 december 2014 om 19.30 uur: informatie-avond ouders groep 8
Zaterdag 10 januari 2015 vanaf  09.30 uur: Open Huis  

 
 

Phileas Fogg

15 December 2014

Phileas Fogg was weer op bezoek bij (L)2tvwo. Elk jaar voeren deze Britse acteurs samen met onze leerlingen een geweldige theatershow op over de Victorian Times in Engeland. Dit is de periode van de industriële revolutie en grote veranderingen in Groot Brittannië. Ook dit jaar hebben de leerlingen spelenderwijs veel opgestoken over school in deze tijd, over het zware en vieze werk en de grote verschillen tussen arm en rijk. Er werd daarnaast veel gelachen en ouders konden genieten van het optreden.

 

 

 

 

Afval in de afvalbak

12 December 2014

Laten we met elkaar de straat en de omgeving van school netjes houden. Doe je dit niet dan riskeer je hiermee een boete van € 140,=. Zonde van het geld dus gooi peuken, papiertjes en ander afval altijd in de afvalbak. In januari zal hier extra op gecontroleerd worden door politie en stadstoezicht in de straten rondom locatie Slingerbos en met name de route richting winkelcentrum Stadsweiden. Dus: afval in de afvalbak en bespaar daarmee een boete van € 140,=.

 

 

 

 

 

Galafeest locatie Levant

12 December 2014

Donderdagavond 18 december a.s. zal er vanaf 23.00 uur voor ouders die hun kinderen komen ophalen na het galafeest een warm welkom zijn. Ook dit jaar zullen de docenten van het mavo-team weer op het schoolplein staan met een kraampje waar een warm drankje en wat lekkers te verkrijgen zijn terwijl er wordt gewacht op de kinderen. 

 

 

 

 

 

Maatschappelijke stage blijft onderdeel van schoolprogramma

11 December 2014

De maatschappelijke stage is niet langer verplicht. Toch is vrijwilligerswerk als schoolvak en de ervaring die het jongeren oplevert zo belangrijk dat de gemeenten, scholen en steun-(service)punten vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde ermee door willen gaan. Op 3 december ondertekende de RSG Slingerbos | Levant daarom enthousiast de derde samenwerkingsovereenkomst maatschappelijke stage Noord-Veluwe en Zeewolde voor de periode 2015-2018. Vanaf het schooljaar 2011-2012 was de maatschappelijke stage (MAS) wettelijk verplicht voor scholieren. Ondanks dat het nu niet langer verplicht is, blijft op de Noord-Veluwe en in Zeewolde de maatschappelijke stage bestaan als onderdeel van het schoolprogramma. Leerlingen lopen tenminste 20 uur een maatschappelijke stage tijdens hun voortgezet onderwijs. Het doel daarvan is dat zij kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Voor de betrokken organisaties is het een middel om het vrijwilligerswerk en de vrijwillige inzet te versterken. 

 

4vwo onderzoekt armoede in Harderwijk

11 December 2014

In samenwerking met vrijwilligers van het project ‘Voor en door Harderwiekers’ en het onderzoeksbureau Seinpost hebben 10 leerlingen uit 4vwo de afgelopen 2 maanden onderzoek gedaan naar armoede in Harderwijk. In het kader van dit project zijn 50 interviews afgenomen bij mensen die de voedselbank nodig hebben om dagelijks rond te komen. Onder begeleiding van een antropoloog hebben onze leerlingen deze interviews vervolgens uitgewerkt en geanalyseerd. Ook hebben ze tijdens een brainstormsessie oplossingen proberen te bedenken voor de knelpunten die ze zijn tegengekomen. Afgelopen dinsdag presenteerden zij samen met de vrijwilligers van het project hun bevindingen en oplossingen aan een groep genodigden, waaronder twee wethouders en een aantal gemeenteraadsleden. Deze avond, die werd georganiseerd in de Catharinakapel, vormde de afsluiting van het project en had als doel de gemeente te vertellen hoe minima in Harderwijk het beste geholpen kunnen worden. De leerlingen maakten er een aangrijpend verhaal van en wisten heel duidelijk te maken dat armoede, door schaamte, vaak verborgen blijft maar veel dichterbij is dan je denkt! 

 

Oud leerlingen geven voorlichting

11 December 2014

Afgelopen donderdag 4 december kwamen ongeveer 30 oud-leerlingen terug naar de RSG Slingerbos|Levant om leerlingen uit 6 vwo voorlichting te geven over het studiekeuzeproces en de studie. De examenklassers gingen in de eerste ronde in groepjes langs vijf oud-leerlingen om vragen te stellen over hoe de studiekeuze door de oud-leerlingen is gemaakt en waar zij tegenaan liepen. Ronde twee was bedoeld voor de leerlingen om zelf rond te lopen en vragen te stellen over de inhoud van de studie. De oud-leerlingen waren positief verrast door de vragen die de examenklassers stelden.   

 

 

 

Eindejaarsactie 2014 voor stichting De Kostmand door RSG Levant

04 December 2014

Stichting “De Kostmand”  stelt zich ten doel de armoede in Zeewolde te bestrijden door het inzamelen van overschotten van levensmiddelen en deze kosteloos beschikbaar te stellen aan inwoners van Zeewolde  die onvoldoende in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hierbij wordt geen onderscheid naar geloof, huidskleur, nationaliteit of leeftijd gemaakt.
RSG locatie Levant zal  hieraan een bijdrage leveren door aan leerlingen  te vragen houdbare levensmiddelen mee te nemen en af te geven in de hal van de school tijdens de pauzes op woensdag  11 december, donderdag 18 december en voorafgaand aan de kerstactiviteit van vrijdag 19 december. Voor meer informatie over stichting De Kostmand kunt u terecht op www.voedselbankzeewolde.nl

  

 

1e Lustrum Slingerbos Kerstpakkettenactie Voedselbank Harderwijk

02 December 2014

Ook dit jaar zal de RSG locatie Slingerbos een deel van de kerstpakketten verzorgen voor de Voedselbank Harderwijk. De Voedselbank reikt deze ieder jaar uit aan mensen die een extra steuntje kunnen gebruiken, zeker met Kerst. In de dagen voor het kerstontbijt op 19 december a.s. nemen leerlingen, in overleg met de mentor, basis-, luxe- of kerstproducten mee om de kerstpakketten te vullen. Iedere klas verzorgt minimaal één uniek kerstpakket. Tijdens het kerstontbijt pakken leerlingen de kerstpakketten met elkaar in en versieren ze de dozen in kerststijl. De Voedselbank komt de kerstpakketten daarna ophalen en zorgt voor een goede verdeling. Hopelijk wordt de actie dit lustrumjaar een nog groter succes dan de vorige vier jaren. Wij vertrouwen op ieders enthousiaste medewerking!

 

 

Europese vertaalwedstrijd Juvenes Translatores

02 December 2014

Zes moedige meiden uit V6 durfden het aan, voor een Europese vertaalwedstrijd een officiële Franse tekst in het Nederlands te vertalen. Onze school deed voor het eerst mee met Juvenes Translatores, een Europese vertaalwedstrijd voor 17-jarige leerlingen uit alle landen van Europa. Per land konden 25-30 scholen meedoen en de RSG had het geluk ingeloot te zijn. Er kon vanuit iedere taal naar iedere andere taal vertaald worden, dat kon je van te voren aangeven. De heer Bruggemann en mevrouw Verweij hebben hun leerlingen, Shirley, Ylene, Marit, Annefleur, Souhaïlla en Rosalie, gestimuleerd om mee te doen voor het vak Frans. De tekst ging over Europees burgerschap en was volgens de meisjes wel te doen. In maart horen ze hoe ze het eraf gebracht hebben. Per land mogen de winnaars in april met hun docent en iemand anders naar Brussel voor de prijsuitreiking. Alle deelnemers ontvangen in ieder geval een officieel Europees certificaat van deelname.

 

 

Een nieuw logo voor RSG Slingerbos | Levant

17 November 2014

Een nieuw schoolgebouw betekent een mooi moment voor een nieuw logo. Bij de opening van het vernieuwde schoolgebouw in Harderwijk op vrijdag 14 november jl. is een nieuw logo onthuld, dat uitdraagt wat de RSG is en wil zijn. Kernwoorden zijn: transparant, ruimte om te groeien en om talenten te ontwikkelen, iedereen is welkom, community en een veilige en uitdagende leeromgeving.
In samenspraak met leerlingen is vervolgens de nieuwe slogan “Samen kom je verder” bedacht. Samenwerken op alle gebieden: leerlingen en docenten, school en bedrijfsleven, leerlingen en medewerkers onderling etc.. Samen kom je verder, word je verder gevormd en haal je het beste uit elkaar. Een mooie belofte voor de toekomst waarbij leren centraal staat. In dialoog met elkaar wordt gestreefd naar het behalen van optimale prestaties.

 
 

Bedankt!

17 November 2014

RSG Slingerbos | Levant bedankt alle belangstellenden en betrokkenen voor hun komst en bijdrage op 14 en 15 november jl. Mede dankzij jullie kunnen wij terugkijken op een geslaagd openingsweekend!
 

Uitnodiging bezichtigen schoolgebouw op 15 november 2014

11 November 2014

RSG Slingerbos | Levant heeft haar schoolgebouw in Harderwijk verbouwd. De school heeft een volledige metamor­fose ondergaan. Het geven van modern onderwijs vraagt om een uitdagende leeromgeving. En dat is gelukt!

Wij zijn trots op ons gebouw dat klaar is voor de 21e eeuw en willen u de gelegenheid geven het vernieuwde schoolgebouw te komen bekijken op zaterdag 15 november a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur.
 

Graag tot ziens aan de Eisenhowerlaan 59 in Harderwijk.  

 

Individual Pupil Mobility programme Erasmus+

11 November 2014

Het was lang in spanning afwachten, maar de RSG heeft samen met onze Spaanse en Italiaanse partnerscholen subsidie ontvangen vanuit het Europees Platform voor het Individual Pupil Mobility programma. Het programma bestaat uit twee onderdelen: enerzijds een verblijf van 2-3 maanden in het buitenland en anderzijds een gast ontvangen gedurende een vergelijkbare periode. Voor dit jaar houdt dit in dat Luuk Wilkeshuis en Stan Fidder uit 4tvwo sinds de herfstvakantie in Spanje wonen, lessen volgen en de taal leren. Een enorm spannende, maar ook enorm leerzame ervaring! Een compleet andere cultuur waar juist de kleine, normale dingen vaak erg bijzonder zijn. Stan en Luuk houden beiden een blog bij. Bent u benieuwd naar hun verhalen? Kijk dan eens op: luukwilkeshuis.reislogger.nl en anmatist.nl/stanopreis. Stan en Luuk komen met de Kerst terug en in januari zullen hun Spaanse matches, Raúl en Nacho, naar Nederland komen. Daarnaast hebben wij nu twee Italiaanse leerlingen op bezoek: Lisa Bazzan en Elatarina Votti. In januari zullen Esther Slomp en Nadieh Kaldenbach naar Italië gaan.  

 

Comenius Project ‘Energy Puzzle’ in Italië

07 November 2014

In ons internationale Comenius project draait alles om duurzame energie, ‘sustainable energy’. In klas 2Hw en L2Hw werken de leerlingen samen aan dit onderwerp met leerlingen uit Finland, Duitsland, Spanje, Turkije en Italië. Bij het vak science onderzoeken ze het energiegebruik thuis, op school, in de woonplaats en in hun land om tenslotte, samen met de buitenlandse partners, te komen tot energie-besparingtips voor Europa. Dit keer was de school in Italië aan de beurt voor de projectbijeenkomst. Daar werden de resultaten gepresenteerd en vergeleken. De leerlingen sliepen in Italiaanse gastgezinnen, spannend! Op het programma stonden ook bezoek aan een oude waterkrachtcentrale, een afvalverwerkingsfabriek en een educatief park met zonne- en windenergie. De laatste dag was bestemd voor Venetië. Een fantastische ervaring voor onze zes leerlingen, Merel, Kirsten, Ruben, Jelle, Nienke en Tamira en de leerlingen uit alle andere landen!

 

 

Rom Molemaker op de Levant ‘Yes’

28 October 2014

De bekende jeugdboekenschrijver Rom Molemaker heeft een bezoek gebracht aan de brugklassen van RSG Levant. Hij sprak met de brugklassers over zijn verhalen. Rom Molemaker heeft de leerlingen laten kennismaken met zijn boeken door te vertellen waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Hij maakt verhalen in zijn hoofd van dingen die hij in de krant leest en om zich heen hoort. Ook kijkt hij om zich heen en probeert zich voor te stellen hoe iemand zich voelt, wat hij of zij denkt. Zo ging hij ongeveer tien jaar geleden op bezoek in een jeugdgevangenis. Hij had een verhaal in zijn hoofd over een jeugdbende van meisjes. Om zijn verhaal compleet te krijgen heeft hij niet alleen gesprekken gevoerd met de meiden daar, maar ook meegelopen met hun dagbesteding. De gesprekken heeft hij verwerkt in zijn boeken De gang met gele deuren en Crisis. Leerlingen mochten ook vragen stellen. Een leerling vroeg Molemaker waarom hij is gaan schrijven. Hij vergelijkt het schrijven van een boek met het beklimmen van een berg. ‘Als je een bergbeklimmer vraagt waarom hij bergen beklimt, dan zal hij antwoorden dat hij dat doet omdat ze er nu eenmaal zijn. En als hij zijn berg heeft beklommen dan roept hij “Yes”. Dat heb ik ook als ik een boek heb geschreven: “Yes”. En daarna ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuw boek.’ De brugklassers vonden het een leuk bezoek. Zo vertelt een leerling dat hij heeft genoten van het voorlezen van Rom Molemaker. Een andere leerling geeft aan dat ze vooral de verhalen om de boeken heen mooi vond om naar te luisteren. Kortom, het was een groot succes om Rom Molemaker op de Levant te mogen ontmoeten. 

Uitnodiging start project KUNSTbreed leerjaar 2

27 October 2014

Als inspirerende startactiviteit van het project KUNSTbreed leerjaar 2, van RSG Slingerbos | Levant te Harderwijk en Zeewolde, maken de leerlingen op een originele manier kennis met het thema: stilstaande beweging. De KUNSTbreed2 leerlingen zullen met allerlei (afval/rest-)materialen door middel van de assemblagetechniek kunstwerken gaan bouwen. Na het bouwen en maken stellen we een tentoonstelling samen in RSG Levant, Horsterweg 192  te Zeewolde (lokaal L001). De tentoonstelling is woensdag 29 oktober van 15.30 tot 16.30 uur vrij toegankelijk voor publiek, dus ouders en/of andere familieleden, vrienden, docenten, kennissen en geïnteresseerden zijn uitgenodigd! Om 15.30 uur zal de tentoonstelling officieel worden geopend door Riechard Weening, directeur onderwijs.

 

 

TAKKEdag 17 oktober 2014

27 October 2014

Vrijdag 17 oktober was het zover, de aftrap van KUNSTbreed leerjaar 1: de TAKKEdag! In en om de Verbeelding te Zeewolde hebben alle leerlingen van KUNSTbreed 1 (locatie Slingerbos en Levant) Land-art kunstwerken gemaakt. Dit onder begeleiding van de KUNSTbreed docenten, Marian Visscher, Hennie Westra, Daisy Klaver, Geke Wouters en kunstenaar Rob van den Broek. In de ochtend hadden de leerlingen na een inleiding de ‘loskomfase’. Tekeningen werden gemaakt in de zojuist verkregen dummies en kleine maquettes maakten de eerste ideeën goed zichtbaar. In de middag werden de ideeën verder ontwikkeld. Er werd flink gewerkt met wilgentenen en andere natuurlijke materialen. Tot slot: de officiële tentoonstelling! Directeur Onderwijs Riechard Weening opende de tentoonstelling met een inspirerende toespraak om vervolgens de tak door te knippen zodat de tentoonstelling bezocht kon worden. Veel ouders, collega’s, de pers en andere geïnteresseerden waren aanwezig. De leerlingen vertelden de bezoekers wat ze hadden gemaakt en wat het idee erachter was. Een erg geslaagde, gezellige en inspirerende aftap voor dit KUNSTbreed 1 jaar was een feit! 

 

Terugkomweek uitwisselingen 2014

16 October 2014

De terugkomweek in 5 havo en 5 vwo is weer achter de rug. Een intensieve week boordevol cultuurverschillen en leerzame ervaringen. De vwo-groepen ontvingen de leerlingen uit Tsjechië en Italië bij wie zij in april zijn geweest. De havo-leerlingen ontvingen ‘hun’ groepen uit Frankrijk en Italië (een andere school dan 5-vwo). Een greep uit de programma’s: fietsen op Texel, rondje polder op de fiets om Harderwijk heen, klimbos in Ermelo, sport op school, busexcursie ‘rondje Holland’, langs de oude polders in Noord-Holland, bezoek aan een molen, en varen in fluisterbootjes. Op school werkten de leerlingen gezamenlijk aan opdrachten en presentaties die later uitgevoerd werden. Amsterdam werd door de buitenlanders meest op eigen gelegenheid bezocht. Voor de leerlingen waren de avonden minstens zo belangrijk. Hierover waren afspraken gemaakt met de ouders. Het was erg gezellig en leerzaam met z’n allen, al liep het niet altijd volkomen vlekkeloos. We kijken terug op een geslaagde week. De leerlingen hebben geleerd samen te werken met een buitenlander, thuis en op school. Ze konden hun talen in de praktijk gebruiken, hebben leren organiseren, en hebben respect ontwikkeld voor verschillen tussen culturen.

 

Uitnodiging TAKKEdag 17 oktober 2014

13 October 2014

Als inspirerende startactiviteit van het project KUNSTbreed maken de brugklasleerlingen op een originele manier kennis met land-art. Met materialen uit de natuur maken de KUNSTbreed-leerlingen de prachtigste kunstwerken. Bij deze ingrepen in de natuur, of nieuw te bouwen objecten van voornamelijk takken, zal het thema 'groeien' het uitgangspunt zijn. De voorgaande twee jaren was de TAKKEdag een groot succes. We hopen dat dit jaar weer te evenaren. Na het bouwen stellen we een tentoonstelling samen in en om de Verbeelding te Zeewolde. Deze is 17 oktober a.s. van 15.30 tot 16.30 uur vrij toegankelijk voor publiek. Ouders, familieleden, vrienden, docenten, kennissen, pers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. Om 15.30 uur wordt de tentoonstelling officieel geopend door Riechard Weening, directeur onderwijs RSG Slingerbos|Levant.
 

 
 

Vossenjacht Slingerbos

02 October 2014

Afgelopen vrijdag eindigde de introductieperiode van de nieuwe brugklassers. Deze introductieperiode begon in de eerste week van het schooljaar met een week vol activiteiten. Er werden bamboe stadspoorten gebouwd, met een botter gevaren maar er was ook een uitgebreide ipad-instructie. Deze eerste week werd afgesloten met een spetterend eindfeest in de nieuwe aula. Afgelopen vrijdag was echt het einde van de introductieperiode. Deze werd afgesloten met een vossenjacht in de binnenstad van Harderwijk. Een leuke manier om de leerkrachten eens op een andere manier te leren kennen. Bijna twintig docenten liepen in allerlei uitdossingen door de binnenstad om 'gejaagd' te worden door de brugklassers die in kleine groepjes probeerden zoveel mogelijk 'vossen' te vangen. Het groepje met de meeste 'gejaagde' vossen is winnaar geworden van een heerlijk stukje taart. Deze prijs zal deze week aan het winnende groepje worden aangeboden. Ook onder de 'vossen' werd een prijs uitgeloofd. De brugklassers konden na afloop aangeven welke 'vos' zij de leukste hadden gevonden. Met overgrote meerderheid kwam de heer van der Span als winnaar naar voren.  

 

Julia naar Malta!

29 September 2014

Julia van Bergen, leerlinge van 4 mavo RSG Levant, heeft afgelopen zaterdag overtuigend gewonnen bij de finale van het Junior Songfestival. Zij werd vandaag gefeliciteerd door de heer Gorter, burgemeester van Zeewolde en door haar mentor, de heer Van Sermondt.

Julia mag nu op 15 november a.s. Nederland gaan vertegenwoordigen op Malta.

 

 

 

 

Julia

26 September 2014

Vandaag, vrijdag 26 september 2014, heeft Julia van Bergen een spetterend optreden verzorgd in de aula van onze school. Zaterdag 27 september a.s. komt zij uit in de finale van het Junior Songfestival dat om 19.00 uur uitgezonden wordt op NPO3. Allemaal stemmen op Julia! Als Julia wint mag ze Nederland op 15 november vertegenwoordigen tijdens de Europese finale in Malta. Wij wensen Julia heel veel succes.

 

Stem op Julia!

 

 

Een bezoek met een luchtje

25 September 2014

Door Mees en Sterre (2Va)
Op 24 september zijn we met de 2e-klas Technasiumleerlingen naar de composteerderij in Lelystad geweest. We werden ontvangen door de heer Koehorst, die vervolgens allerlei informatie gaf over het composteerproces. We stelden veel kritische vragen en de antwoorden leverden ons veel informatie voor het project over een buurtcomposteerderij. Na de ‘vergadering’ mochten we een kijkje nemen in de composteerhal. Gelukkig kregen we blauwe overschoentjes, want de grond was nogal smerig. Ook rook het hier niet zo fris. Veel kinderen zaten erover te klagen, maar er was veel lol met elkaar. Door de kritisch blik van ons weten we nu wel wat belangrijk is bij composteren.

 

 

Julia in de finale!

23 September 2014

Afgelopen zaterdag bereikte Julia van Bergen (leerlinge uit 4TL, locatie Levant) tijdens een live-uitgezonden tv-show op overtuigende wijze de finale van het Junior Songfestival 2014. Deze finale wordt aanstaande zaterdag om 19.00 uur uitgezonden op NPO3. De winnaar vertegenwoordigt Nederland op 15 november a.s. tijdens de Europese finale in Malta. Succes Julia!

 

 

 

 

 

Brugklaskamp Levant

23 September 2014

Om buikpijn van te krijgen. Ga je voor het eerst naar de middelbare school, allemaal onbekenden en dan moet je in de tweede week ook nog eens twee dagen op kamp. De fietstocht naar de pont en Camping de Aalbertshoeve gaat wel lukken, want voor dat moment heb je al iemand uit je eigen klas geregeld. Maar bij wie slaap je op een kamer en wat gaan we allemaal doen? Na een succesvolle middag vol met leuke samenwerkingsspellen, 6-kamp en capture the flag, staat er een uitgebreide BBQ klaar met voor iedereen wat wils. Er moet voldoende gegeten worden, want de avond is nog lang niet voorbij. Het belangrijkste is: er worden nieuwe vriendschappen gesloten. Na een gezellige avond, ging de wekker vroeg. De begeleiders zorgen voor het ontbijt en de leerlingen ruimen hun spullen en kamer geheel vrijwillig op, om vervolgens te starten met het ontbijt. De hangplek wordt steeds drukker en de eerste verhalen worden met elkaar gedeeld. Als de lunch gemaakt is, kunnen wij met de fiets richting zwembad Calluna. Snel omkleden, regelrecht naar de glijbaan, bubbelbad, even stoeien om de grote opblaasband, bezoekje aan de sauna en afsluiten met een patatje super. “Kamp was te gek”.

 

Parkeren

18 September 2014

Indien u met de auto naar de informatie-avond komt, let u er dan op dat deze juist geparkeerd staat. Dit voorkomt dat u een boete krijgt.

 

 

 

 

 

Opstart app Magister 6

16 September 2014

Sinds kort is er in de verschillende appstores, iOS, Android en Windows, een 'opstart-app' beschikbaar voor ouders en leerlingen voor Magister 6. Hiermee kunnen ouders en leerlingen op een snelle wijze Magister 6 installeren op de smartphone en tablet. Na installatie is er een starticoon geïnstalleerd.  Bij het opstarten van deze 'app' moet eenmalig de schoolnaam worden opgegeven. Dat is voor onze school RSGSlingerbos. Ouders kunnen met deze “opstart-app” meerdere scholen invoeren als zij kinderen op meerdere scholen hebben.

 

 

 

PTA en examenreglement

12 September 2014

Vandaag is het PTA voor alle afdelingen gepubliceerd op de website. Onder het kopje “Exameninfo” in het menu links op de website zijn alle PTA’s van de afzonderlijke jaarlagen te vinden. Ook het examenreglement, dat de regeling voor zowel het schoolexamen als het centraal examen bevat, is daar te vinden. Van harte aanbevolen!


 

 

 

 

Julia in de halve finale!

09 September 2014

Vrijdag 20 september zingt Julia van Bergen (4TL, Levant) in de tweede halve finale van het Junior Songfestival. Deze show wordt vanaf 19.00 uur live uitgezonden op NPO3. De winnaars gaan door naar de finale op 27 september. De winnaar van de finale wordt de Nederlandse vertegenwoordiger op het Eurovisie Songfestival voor kids, dit jaar in Malta. Als je het leuk vindt om Julia aan te moedigen: er zijn nog een paar kaartjes (a € 18,50 per stuk) te verkrijgen voor haar fanvak, zodat je Julia kunt aanmoedigen tijdens de liveshow. Geïnteresseerd in een kaartje? Mail Julia via de ELO! Een voorproefje van haar bijdrage: https://www.youtube.com/watch?v=f58lRynUoxA.

 

 

 

Schooljaar echt begonnen!

02 September 2014

Boeken gekaft, je fiets gestald, kluisje en lokaal gevonden, je klasgenoten en docenten ontmoet. Het schooljaar is nu écht begonnen. We heten leerlingen, ouders/verzorgers, werknemers, kortom, alle betrokkenen bij de RSG van harte welkom, en wensen iedereen een goed jaar vol inspiratie, ontwikkeling en groei toe!
Kijk regelmatig op de site om van allerlei nieuws op de hoogte te blijven. Onder het tabblad Onze school kunt u de Schoolgids 2014/2015 downloaden. In de Schoolgids vindt u uitgebreide informatie over RSG Slingerbos|Levant: de verschillende afdelingen, overgangsnormen, leerlingbegeleiding, onderwijstijd, vakanties, financiën inclusief een overzicht van activiteiten komend schooljaar met een indicatie van de kosten etc….  Kortom, een document dat antwoord geeft op vele vragen.

 

 

Project Zomerondernemer

01 September 2014

Nadieh Kaldenbach, leerling van onze school uit klas 4Ta, heeft afgelopen zomer meegedaan aan het project Zomerondernemer en heeft zo haar eigen bedrijf opgezet. Het programma bestond uit een 3-daagse training met vervolgens elke vrijdagmiddag een terugkommiddag. Nadieh zegt: “door Zomerondernemer heb ik geleerd wat er bij komt kijken als je een eigen bedrijf op wilt zetten en heb ik ook daadwerkelijk die eerste stap durven zetten”. Met haar eigen bedrijf DiehSign ontwerpt ze nu unieke en op maat gemaakte logo’s.

 

 

 

 

Rookvrij

01 September 2014

Met ingang van vandaag zijn de gebouwen en terreinen van RSG Slingerbos en RSG Levant volledig rookvrij. Borden op het terrein geven dat duidelijk aan. Niet alleen wij, maar alle scholen op de Noord-West Veluwe beginnen vanaf vandaag met volledig rookvrije gebouwen en terreinen.

 

 

 

 

 

Gebruik Magister 6 voor ouders en leerlingen

28 August 2014

Ouders en leerlingen gaan m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuwe Magisteromgeving gebruiken: Magister 6.
Het blijkt dat sommige gebruikers de melding krijgen dat het wachtwoord verlopen is. Dit is echter niet het geval. Dit wordt veroorzaakt doordat de privé-modus in de browser ingeschakeld is. Om Magister 6 juist te laten werken, is het noodzakelijk om de privé-modus uit te schakelen. Wij adviseren om voor Windows-gebruikers de browser Chrome te gebruiken. Voor Apple-gebruikers adviseren wij om de browser Safari of Firefox te gebruiken. Mocht u dan toch nog problemen ondervinden dan dient u in deze browsers ook de privé-modus uit te schakelen.

  

 

 

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek

18 July 2014

De afgelopen maanden zijn tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen uitgevoerd. Voor uw deelname daaraan willen wij u bedanken! Het rapportcijfer dat ouders gaven, is hoog: een 7,3. De leerlingen gaven het rapportcijfer 6,9. Deze cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die van vorig jaar. Ouders zijn tevreden over het klimaat, de sfeer, het aanbod, de communicatie, de manier waarop leerlingen serieus worden genomen, de dienstverlening en het opvoedkundige klimaat . Als verbeterpunten zien ouders het aantrekkelijk maken van het onderwijs, het uitdagen van leerlingen, het aanbieden van extra of verrijkingsstof, het bieden van hulp bij het maken van belangrijke keuzes en het tijdig teruggeven van toetsen. Deze uitkomsten steunen ons in het verder werken aan onze meerjarenambities.
Leerlingen zijn kritischer dan ouders. Zij voelen zich veilig op school, vinden dat de overgang van de basisschool goed is verlopen,  bevelen de school bij anderen aan, en  vinden in meerderheid dat de school doet wat zij belooft. Leerlingen vinden dat er verbetering mogelijk is in het aantrekkelijk maken van de leerstof, het stimuleren van leerlingen om hun werkwijze te verbeteren,  in het leveren van maatwerk, en in het helpen bij het maken van belangrijke keuzes.
De RSG wil het maximale uit iedere leerling halen. De resultaten van dit onderzoek zijn aanleiding om onze inspanningen op dat terrein voort te zetten.

Evaluatie iPads

17 July 2014

Dit schooljaar zijn brugklassers gestart met het gebruik van iPads. Een groot aantal leerlingen, ouders en docenten heeft de enquête over het iPad-gebruik ingevuld. Uit de enquête blijkt dat de iPad bij veel vakken wordt gebruikt, dat de variatie in lessen toeneemt, dat veel leerlingen hierdoor (extra) gemotiveerd raken, dat minder boeken nodig zijn, en dat verschillende soorten informatie makkelijk toegankelijk zijn. Docenten geven aan dat de iPad tijdwinst oplevert. Als nadelen worden genoemd: leerlingen raken gemakkelijker afgeleid, en uitgevers blijven achter met contentontwikkeling. Bij een aantal vakken wordt de iPad minder gebruikt. Naar aanleiding van deze ervaringen wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar een aantal dagdelen georganiseerd om leerlingen wegwijs te maken op de iPad, krijgen docenten meer tijd voor contentontwikkeling en wordt er een social media coach aangesteld om leerlingen (en ouders) beter te begeleiden bij het gebruik van de iPad.

 

Ontwerpwedstrijd Ruimte voor de Rivier

15 July 2014

Ter afsluiting van de module Ruimte voor de Rivier (onderdeel van het vak NLT: Natuur, Leven en Technologie) mochten 5V-leerlingen hun ontwerpen voor aan te passen stukken IJssel presenteren. En dat gebeurde niet met een simpel PraatjePowerPointje. Verslagen met hydrologische berekeningen en maatschappelijke afwegingen (waterafvoer versus recreatie bijvoorbeeld) werden ter plekke aangevuld met filmpjes, een maquette (3D-printer!) en beschaafde discussie “Hoe kunt u hier nu zo’n grote ingreep verantwoorden, terwijl het overstromingsrisico toch verwaarloosbaar is?”. De jury, bestaande uit directeuren Rijkswaterstaat of docenten ….., was onder de indruk en kon uiteindelijk tot een winnaar komen. Belangrijker dan dat was de ervaring die onze β-leerlingen hebben opgedaan. De beroepspraktijk van de Nederlandse Waterwereld biedt interessant en verrassend veel werk. By the way: voor vragen over NLT kunt u zich wenden tot Jos Oostveen, NLT-coördinator / aardrijkskundeleraar. 


 

Checkpoints certificaten

10 July 2014

Afgelopen maandag werden de Checkpoints certificaten uitgereikt aan de leerlingen van 3tvwo van het Slingerbos en de Levant. Checkpoints is een examen Engels van Cambridge International Education. Dit examen meet op welk niveau de leerlingen zitten. Bijna alle leerlingen zaten daarbij al op het B2-niveau van het Common European Framework of Reference. In aanwezigheid van de ouders en met een feestelijk drankje sloten we de tweetalige onderbouwperiode op deze manier af. We feliciteren alle leerlingen met het behalen van hun certificaat van Cambridge Checkpoints!

 

 

 

Technasium project Waterfront

08 July 2014

Maandagavond 7 juli jl. presenteerden de technasiumklassen 1v en 1w hun Waterfrontproject. Belangstellenden waren in grote getale aanwezig op deze, voor de leerlingen, spannende avond. Er was een wisselbokaal van de gemeente Harderwijk te winnen. Het project bestond uit een keuze-onderdeel; aardwoning, waterwoning of flexibel bouwen in het Waterfront met als hoofddoel duurzaamheid. De projecten werden op verrassende wijze gepresenteerd door de top 5 van de groepjes: promotiefilmpjes, flyers of een presentatie. De overige groepen kregen na de presentaties de kans om in marktvorm hun project te laten zien. De wethouder en de heer Otten kozen als winnaars: Tenzin, Stefan, Merlijn en Coen. We kijken terug op een mooi en leerzaam technasiumjaar!

 

 

Over de Streep

03 June 2014

Vanavond om 22.10 uur is de uitzending waaraan RSG Slingerbos | Levant, locatie Slingerbos deelgenomen heeft te zien bij de KRO op Nederland 3.

http://youtu.be/J0PxBotYR-k

 

 

 

 

Read2Me

02 June 2014

Donderdag 22 mei vond in Utrecht de landelijke finale van de voorleeswedstrijd Read2Me plaats. Britt van der Meer uit klas L1H vertegenwoordigde de provincie Flevoland. De hele klas, drie docenten en trotse familieleden waren ook naar Utrecht afgereisd om Britt in actie te zien. Na een zenuwslopende finale en zeer lovende woorden van de jury werden de winnaars bekend gemaakt. Helaas heeft Britt de voorleeswedstrijd niet gewonnen. Maar ondanks dat zijn wij er trots op dat Britt ons heeft vertegenwoordigd. 

 

 

Over de Streep

02 June 2014

De KRO is met een nieuw seizoen van KRO’s Over de Streep gestart. In iedere aflevering staan telkens een andere middelbare school en haar leerlingen centraal. Presentator Arie Boomsma volgt per aflevering een aantal scholieren uit verschillende groepjes, elk met hun eigen verhaal. Het doel van dit programma is om bij leerlingen in één dag onbegrip voor elkaar om te buigen naar respect voor elkaar. Leerlingen gaan op een andere manier naar elkaar kijken en voelen zich meer met elkaar verbonden, doordat ze inzicht hebben gekregen in elkaars levensverhaal en emoties. Arie heeft voor deze nieuwe reeks ook RSG Slingerbos in Harderwijk bezocht. RSG Slingerbos wordt door de leerlingen gezien als een leuke school waar weinig gepest wordt en waar leerlingen graag heen gaan. Toch lopen er veel leerlingen rond met verdriet over bijvoorbeeld de scheiding van hun ouders, terwijl ze dat niet van elkaar weten. Dat blijkt als de school meedoet aan het programma KRO’s Over de Streep. Daarnaast kunnen leerlingen te maken hebben met andere zorgen. Op het levensverhaal van twee leerlingen van RSG Slingerbos wordt dieper ingegaan. Op dinsdag 3 juni a.s. is om 22.10 uur de uitzending bij de KRO op Nederland 3. http://youtu.be/VTy87CGR97c